Debat omtrent biomassa laait opnieuw op

Forum

In het Klimaatakkoord staan belangrijke afspraken die Nederland dwingen minder CO2 uit te stoten. Om dit te realiseren worden vervuilende kolencentrales versneld gesloten. Hierdoor kan er een stuk minder energie opgewekt worden. Om dit te compenseren wordt een deel van de kolencentrales omgebouwd om op hout te kunnen draaien. Het verbranden van hout wordt door de Europese Unie als klimaatneutraal beschouwd, maar is deze energiebron wel zo groen als men denkt?

 

Diverse meningen

Uit diverse debatten blijkt dat er diverse meningen zijn omtrent dit onderwerp. Diverse wetenschappers staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de duurzaamheid van biomassa. Hoogleraar Louise Vet, en tevens directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie én nummer 1 in de duurzame top 100, is sceptisch over de duurzaamheid van het stoken van hout. ‘’Hout stoken als duurzaam alternatief voor kolen? Ik vind het een gevaarlijk sprookje.’’

Naast Louise Vet is Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese Bosbouw en rapporteur voor het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), juist positief gestemd. Gert-Jan ziet hout als prima oplossing. "Het is heel duidelijk. We moeten van fossiele brandstoffen af. Bij duurzaam bosbeheer is hout verstoken voor energie een goed idee."

 

CO2-uitstoot

Ondanks dat de Europese Unie hout stoken als klimaatneutraal beschouwd komt hierbij een hoop CO2 vrij. Sterker nog, tijdens het verbranden van hout komt er meer CO2 vrij dan tijdens het verbranden van gas of kolen. Volgens Vet zorgt het verbranden van hout voor het opwekken van energie voor een dubbele uitstoot aan CO2. Hiermee wordt het probleem dus niet verholpen, maar eigenlijk alleen maar erger.

Volgens Nabuurs is het verbranden toch een goede bestemming voor het hout. Zo wordt het hout nuttig gebruikt, en daarnaast worden er nieuwe bomen terug geplant. Deze nieuwe planten kunnen weer CO2 opnemen goed is voor het milieu. "Dezelfde hoeveelheid CO2 als de lucht in gaat, wordt ook weer afgevangen in de bossen die op dit moment staan te groeien", aldus Nabuurs.

 

Tientallen jaren

Volgens tegenstanders, waaronder Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu), duurt het echter tientallen jaren voordat een boom weer is volgroeid. Hierdoor duurt het dus tientallen jaren voordat er weer net zo veel CO2 is opgenomen. Om deze reden draagt het verbranden van houtsnippers op de korte termijn helemaal niet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

 

Rechtzaak

Milieuorganisatie Partnership for Policy Integrity uit Amerika wil de EU aanklagen vanwege het subsidiëren van biomassa. De organisatie is van mening dat de EU op deze manier het kappen van bossen stimuleert. Daarnaast is de organisatie ook van mening dat de Europese Unie het verbranden van hout niet als CO2-neutraal mag bestempelen. Dit is het namelijk niet.

Wat vind u van het stoken van hout? Duurzaam of niet, laat het ons weten in een reactie!

Lees ook: Waarom is CO2 slecht voor het milieu?